Regulament concurs AFI Cotroceni 10-18 iulie 2021 – Mesopotamia Romania – gustul unic de curcan rotisat, pizza, salate si sweet corner!

Regulament concurs AFI Cotroceni 10-18 iulie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Meet and Greet cu Dorian Popa” (denumit in continuare„Concursul”) este Mesopotamia Romania, cu sediul in Suceava, Strada Taranilor, nr.14 – Set-Corporation SRL. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 10 – 18 iulie în restaurantele Mesopotamia AFI parter și AFI etaj București.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie să cumpere produse de la Mesopotamia în valoare minimă de 50 lei pe un singur bon, să completeze un formular de înscriere cu datele personale nume / prenume reale, numar de telefon, numar bon, dată bon fiscal.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participantii vor afla de concurs in restaurantele Mesopotamia AFI Cotroceni etaj și AFI Cotroceni parter București. Participantii se pot inscrie in concurs in restaurant, in perioada 10 – 18 iulie 2021, ora 14:00, astfel:

  1. Vino în restaurantele Mesopotamia din AFI Cotroceni București (AFI etaj și AFI parter)
  2. Cumpără produsele Mesopotamia de minim 50 lei.
  3. Cere de la casier un formular de înscriere.
  4. Completează formularul cu datele necesare .
  5. Citește regulamentul.
  6. Păstrează bonul fiscal până în ziua extragerii.
  7. Vino în data de 18 iulie 2021, ora 14:00 cu bonul fiscal, în restaurantul AFI Cotroceni ETAJ la extragerea câștigătorilor.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premii în ordinea ce urmează: locul 3 - AIRPODS 2, locul 2 - APPLE WATCH SE, locul 1 - IPAD AIR 4 : Se va oferi cate un singur premiu de participant. Este obligatorie prezența în restaurant în data de 18 iulie 2021, ora 14:00.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti din toti cei ce vor cumpăra produse de la Mesopotamia în valoare de minim 50 lei pe un singur bon, vor completa formularul de înscriere cu datele corecte și vor fi prezenți în data de 18 iulie 2021 ora 14:00 la extragere. .

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului în data de 18 iulie 2021, ora 14:00 în restaurantul Mesopotamia AFI Cotroceni ETAJ București.

Premiul oferit de catre Mesopotamia va fi oferit direct în restaurant la aceiași oră când va fi anunțat câștigătorul. Premiul nu poate fi trimis prin curier sau delivery si nu poate veni o terta persoana pentru a-l ridica. In cazul in care castigatorii nu se prezintă în momentul extragerii, se va extrage alt formular câștigător .

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 18 iulie 2021 - ora 14:00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa https://www.mesopotamia.ro/concursafi/. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Mesopotamia Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.